W jakim celu odświeża się logo?

  • maksymalne uproszczenie logo w celu zwiększenia jego czytelności
  • chęć unowocześnienia wizerunku firmy
  • zmiana / rozszerzenie profilu działalności

Czym jest odświeżenie logo?

Odświeżenie logo polega na uproszczeniu znaku graficznego z jednoczesnym zachowaniem charakteru i profilu logotypu.

Jak przebiega proces tworzenia?

Dzięki otrzymanym wytyczne jakie tworzymy kilka propozycji z których Klient wybiera tą, która najbardziej spełnia oczekiwania. Nanosimy ewentualne poprawki i przesyłamy finalny projekt do ostatecznej akceptacji.

Co otrzymuje Klient?

Klient otrzymuje gotowy projekt logo (z prawami autorskimi) oraz z kompletny zestaw plików, z pomocą których możne prowadzić dowolne działania marketingowe (w internecie / wizytówkach / ulotkach / drukach wielkoformatowych).