Czym jest odświeżenie logo?

Odświeżenie logo polega na uproszczeniu znaku graficznego z jednoczesnym zachowaniem charakteru i profilu logotypu.

W jakim celu odświeża się logo?

Zwiększenie czytelności

Maksymalne uproszczenie logo w celu zwiększenia jego czytelności

Poprawa wizerunku

Chęć unowocześnienia wizerunku firmy.

Zmiana profilu działalności

Zmiana / rozszerzenie profilu działalności

Jak przebiega proces tworzenia?

Dzięki otrzymanym wytyczne jakie tworzymy kilka propozycji z których Klient wybiera tą, która najbardziej spełnia oczekiwania. Nanosimy ewentualne poprawki i przesyłamy finalny projekt do ostatecznej akceptacji.

Propozycja

Przesyłamy kilka propozycji logotypu

Akceptacja lub modyfikacja

Naniesienie ewentualnych poprawek

Ostateczna akceptacja

Akceptacja i przesłanie gotowego projektu w różnych formatach graficznych.

Co zyskujesz?

Klient otrzymuje gotowy projekt logo (z prawami autorskimi) oraz z kompletny zestaw plików, z pomocą których możne prowadzić dowolne działania marketingowe (w internecie / wizytówkach / ulotkach / drukach wielkoformatowych).

Projekt logo

Kompletny projekt logotypu (z prawami autorskimi).

Pakiet plików graficznych

Zestaw plików, z pomocą których możne prowadzić dowolne działania marketingowe.

Księgę znaku

Zestaw zastosowań i sposoby użycia logotypu.