Czym jest logo?

Logo to unikalna i charakterystyczna forma graficzna, stylizowany napis, symbol lub inna forma ekspresji graficznej służąca do identyfikacji marki, firmy bądź organizacji.

Gdzie stosuje się logo?

Umieszcza się je na materiałach drukowanych, reklamach, artykułach piśmienniczych, budynkach i pojazdach.

Do czego służy logo?

Logo służy przede wszystkim do identyfikacji konkretnej firmy, organizacji bądź marki, więc głównym celem logo jest pomoc w odróżnieniu jednej marki od drugiej. Od zarania dziejów ludzie odczuwali potrzebę i chęć podkreślania swojej indywidualnej tożsamości i odróżniania się od innych.

W jakim celu stosuje się logo?

Wyróżnienie się z tłumu

Odróżnienie się od konkurencji, pokazanie swojej indywidualności.

Identyfikacja wizualna

Logo to pierwszy krok w budowaniu identyfikacji wizualnej.

Ukierunkowanie odbiorcy

Nakierowanie toku myślowego odbiorcy na główne priorytety firmy, marki, organizacji.