WordPress: Tworzenie konta administratora za pomocą skryptu php

Strona główna » Blog » WordPress: Tworzenie konta administratora za pomocą skryptu php

Poniższy kod należy umieścić w nowym pliku php (np. add_admin.php) w katalogu głównym z zainstalowanym wordpressem.

// TWORZENIE KONTA ADMINISTRATORA DO WORDPRESSa
// ———————————-
// Usuń plik po zakończonej pomyślnie operacji.

require_once(’wp-blog-header.php’);
require_once(’wp-includes/registration.php’);

// —————————————————-
// KONFIGURACJA ZMIENNYCH
// Upewnij się, że zmieniłeś przed uruchomieniem skryptu.
$newusername = 'YOURUSERNAME’;
$newpassword = 'YOURPASSWORD’;
$newemail = 'YOUREMAIL@TEST.com’;
// —————————————————-

// Dla pewności, czy zostały zmienione zmienne konfiguracyjne.
if ( $newpassword != 'YOURPASSWORD’ &&
$newemail != 'YOUREMAIL@TEST.com’ &&
$newusername !=’YOURUSERNAME’ )
{
// Sprawdzenie, czy takowy użytkownik już nie istnieje
if ( !username_exists($newusername) && !email_exists($newemail) )
{
// Tworzenie użytkownika z funkcją administratora
$user_id = wp_create_user( $newusername, $newpassword, $newemail);
if ( is_int($user_id) )
{
$wp_user_object = new WP_User($user_id);
$wp_user_object->set_role(’administrator’);
echo 'Pomyślnie utworzono nowego użytkownika. Teraz możesz usunąć ten plik!’;
}
else {
echo 'Błąd podczas with wp_insert_user. Nie utworzono użytkownika.’;
}
}
else {
echo 'Użytkownik o nazwie lub adresie e-mail już istnieje. Nie utworzono użytkownika.’;
}
}
else {
echo 'Uuups, wygląda na to, że nie podano hasła, nazwy użytkownika lub e-maila’;
echo 'przed uruchomieniem skryptu. Ustal zmienne konfiguracyjne i spróbuj ponownie.’;
}