Tag: Język PHP WordPress

Strona główna » Język PHP WordPress
  • WordPress: Tworzenie własnego typu wpisów

    WordPress: Tworzenie własnego typu wpisów

    Przedstawiamy krótki skrypt, który pozwoli utworzyć własny typ wpisów (tzw. custom post type – CPT) w wordpressie. Skrypt należy umieścić w pliku functions.php. function webline_book_init() { $labels = array( 'name’ => _x( 'Books’, 'Post type general name’, 'textdomain’ ), 'singular_name’ => _x( 'Book’, 'Post type singular name’, 'textdomain’ ), 'menu_name’ => _x( 'Books’, 'Admin Menu…

  • WordPress: Tworzenie konta administratora za pomocą skryptu php

    WordPress: Tworzenie konta administratora za pomocą skryptu php

    Poniższy kod należy umieścić w nowym pliku php (np. add_admin.php) w katalogu głównym z zainstalowanym wordpressem. // TWORZENIE KONTA ADMINISTRATORA DO WORDPRESSa // ———————————- // Usuń plik po zakończonej pomyślnie operacji. require_once(’wp-blog-header.php’); require_once(’wp-includes/registration.php’); // —————————————————- // KONFIGURACJA ZMIENNYCH // Upewnij się, że zmieniłeś przed uruchomieniem skryptu. $newusername = 'YOURUSERNAME’; $newpassword = 'YOURPASSWORD’; $newemail = 'YOUREMAIL@TEST.com’;…